Kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Op kinderopvang Madelief hebben we 2 groepen waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Kinderopvang Madelief heeft 2 kinderdagverblijf groepen (0 – 4 jaar) en gaat bij het indelen van de groepen uit van een verticale groepsindeling. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten.

Voordelen van een gemengde groep zijn:

  • Uw kind hoeft niet van groep te wisselen en houdt dezelfde leidsters en vriendjes om hem/haar heen
  • Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling (kinderen leren van elkaar)
  • De sociale vaardigheden worden gestimuleerd (de kinderen leren rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden).

Een groep bestaat uit maximaal 12 kinderen die begeleidt worden door 2 gediplomeerde groepsleidsters (afhankelijk van het leidster - kind ratio) en eventueel een stagiaire.
De hoofdtaal die bij kinderopvang madelief gesproken wordt is Nederlands. Bij activiteiten, tafelmomenten, liedjes zingen en boekjes voorlezen e.d. wordt er zowel Fries als Nederlands gesproken. 

Veiligheid en individuele aandacht staan centraal in ons Kinderdagverblijf. Het is voor ons erg belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen en het naar hun zin hebben. Wij bereiken dit door de kinderen de ruimte te bieden om zich te kunnen ontwikkelen en zich te ontplooien. Door een duidelijke structuur te hanteren met vaste gediplomeerde leidsters creëren we een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderopvang Madelief biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen. Geregeld wordt er gewerkt met een thema (Piramide methode) waar dan alle activiteiten op worden afgestemd.

De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind. Wanneer het kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het te ontdekken, er op uit te gaan en te leren. We hebben oog voor de individuele behoeften van het kind. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Kinderopvang Madelief is een aanvulling op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het leven in de Kinderopvang op elkaar aansluiten. Door intensief contact met de ouders worden deze twee leefwerelden met elkaar verbonden. We houden zoveel mogelijk rekening met de normen en waarden en gewoontes die de ouders het kind mee willen geven.

Interesse?

U kunt vrijblijvend bellen voor een afspraak op nummer: 0514 54 20 47 of e-mailen naar: info@kinderopvangmadelief.nl.