agrarische kindeorpvang Friesland - Kinderopvang Madelief

Ouders en/of verzorgers zijn erg belangrijk voor onze kinderopvang. We houden rekening met hun wensen en gewoontes waardoor de afstand tussen de thuissituatie en de kinderopvang zo klein mogelijk wordt. Naast de jaarlijkse oudergesprekken probeert Kinderopvang Madelief ieder jaar een informatie avond te organiseren in samenwerking met de oudercommissie. Ook nodigen we regelmatig gastsprekers hiervoor uit. U kunt hierbij denken aan een kinderoefentherapeut, een logopediste, enzovoort.

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet geeft ouders de mogelijkheid om te adviseren en invloed uit te oefenen op belangrijke beleidsonderwerpen betreffende de kinderopvang. Kinderopvang Madelief heeft een oudercommissie die bestaat uit 5 leden die de belangen van alle kinderen en hun ouders behartigen.

  • Jitske Walda (Secretaris)
  • Alex de Groot (Voorzitter)
  • Ilse Heida
  • Janneke Schaap
  • Jos Hiemstra

De oudercommissie is bereikbaar op oudercommissie.madelief@hotmail.com