top of page

kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Kinderopvang Madelief heeft 2 kinderdagverblijf groepen (0 – 4 jaar) en gaat bij het indelen van de groepen uit van een verticale groepsindeling. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten.

We zijn maandag t/m vrijdag geopend van 7:00 uur tot 18:00 uur eventueel verlengd tot 18:30 uur.

 

Voordelen van een gemengde groep zijn:

  • Uw kind hoeft niet van groep te wisselen en houdt dezelfde leidsters en vriendjes om hem/haar heen

  • Broertjes en zusje kunnen in dezelfde groep blijven

  • Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling (kinderen leren van elkaar)

  • De sociale vaardigheden worden gestimuleerd (de kinderen leren rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden).

Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen die begeleidt worden door 3 of 4 pedagogisch medewerkers (afhankelijk van het leidster - kind ratio) en eventueel een stagiaire.
 

Onze kinderopvang Madelief is een gecertificeerde tweetalige kinderopvang. Wij voldoen aan alle eisen en zijn in het bezit van het certificaat "Boartsjendewei in taal derbij".

Het tweetalig beleid heeft als doel de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien benutten. Wij hebben zowel Nederlandstalige en Friestalige pedagogische medewerkers welke zo hun taal inbrengen. Verder zorgen we voor een taalrijke omgeving. We doen veel aan taalactiviteiten, waarbij beide talen aan bod komen, zoals interactief voorlezen en liedjes zingen.

Tweetaligheid versterkt het taalgevoel en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ook al zijn ze zo klein, kinderen begrijpen heel snel dat een voorwerp of een handeling net zo goed een Fries als een Nederlands woord heeft. 

De kinderen krijgen een bredere basis in hun moedertaal en leren spelenderwijs een taal erbij. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons Pedagogisch beleidsplan en op www.sfbo.nl

 

Veiligheid en individuele aandacht staan centraal in ons kinderdagverblijf. Het is voor ons erg belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen en het naar hun zin hebben. Wij bereiken dit door de kinderen de ruimte te bieden om zich te kunnen ontwikkelen en zich te ontplooien. Door een duidelijke structuur te hanteren met vaste pedagogisch medewerkers creëren we een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderopvang Madelief biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen. Geregeld wordt er gewerkt met een thema (Piramide methode) waar dan alle activiteiten op worden afgestemd.

 

De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind. Wanneer het kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het te ontdekken, er op uit te gaan en te leren. We hebben oog voor de individuele behoeften van het kind. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Kinderopvang Madelief is een aanvulling op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het leven in de kinderopvang op elkaar aansluiten. Door intensief contact met de ouders worden deze twee leefwerelden met elkaar verbonden. We houden zoveel mogelijk rekening met de normen en waarden en gewoontes die de ouders het kind mee willen geven.

2020-06-17 11.41.50.jpg
bottom of page