top of page

Oudercommissie van kinderopvang madelief

Ouders en/of verzorgers zijn erg belangrijk voor onze kinderopvang. We proberen rekening te houden met hun wensen en gewoontes waardoor de afstand tussen de thuissituatie en de kinderopvang zo klein mogelijk wordt. De oudercommissie organiseert ieder jaar het sinterklaas feest en één keer in de twee jaar een zomerfeest voor Kinderopvang Madelief.

 

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet geeft ouders de mogelijkheid om te adviseren en invloed uit te oefenen op belangrijke beleidsonderwerpen betreffende de kinderopvang. Kinderopvang Madelief heeft een oudercommissie die bestaat uit 4 leden die de belangen van alle kinderen en hun ouders behartigen en daarnaast geven zij advies aan kinderopvang Madelief over het pedagogisch beleid en de kwaliteit van de opvang.

 

De oudercommissie is bereikbaar op oudercommissie.madelief@hotmail.com

bottom of page